Tin tức
-  Thép Việt Đức - Chất lượng Châu Âu

Thép Việt Đức được thành lập năm 2002, tại địa bàn KCN Bình ...

-  Tập đoàn Hòa Phát tăng mạnh lượng hàng xuất khẩu sang Úc

Thép Hòa Phát khẳng định vị trí trên thị trường Quốc tế