Giới thiệu

Giấy chứng nhận đại lý của các nhà máyVới năng lực đã chứng minh qua thực tế thị trường, Phát Linh hiện nay vinh dự nhận được sự tin tưởng và ủy quyền phân phối của nhiều Công ty và tập đoàn thép lớn như: Công ty Thép Việt Ý, Công ty CP Thép Việt Đức, Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên,.... Dưới đây là giấy chứng nhận đại lý của một số nhà máy mà Phát Linh đang phân phối.

         Giấy chứng nhận của Công ty CP Thép Việt - Ý         Giấy chứng nhận của Công ty CP Sản xuất Thép Việt Đức VGS              Giấy chứng nhận của Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát              Giấy chứng nhận của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam


                   Giấy chứng nhận của Công ty TNHH NATSTEELVINA